POMPA KATEGORİ / Siklonlar

Siklonlar

DİZAYN

Siklon performansı, siklona beslenen akışkanın hızı - yapısı - şekli - boyutu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Hidrosiklonların verimli ve etkin çalışabilmesi için tasarım süreci, akışkanın karmaşık geometrisinden kaynaklanan parametrelerin tamamına bağlı olmakla birlikte görünürde basit fakat işin içerisinde kompleks süreçleri barındırır.
Temel olarak siklon, konik bir bölmenin üzerinde silindirik birodacıktan oluşmaktadır. Akışkanın, silindirik odacığın üzerinde bir noktadan belirli bir hız ve basınç ile siklona girişi sayesinde konik odacıkta bir girdap oluşur. Partiküller bu girdap boyunca
ilerlerken, boyutuna ve yoğunluklarına bağlı olarak odacığın ya tabanına düşer ya da üst bölümüne taşınırlar. Akışkan, ağır ve kaba partikülleri alt akımda, hafif ve ufak çaplı partikülleri ise üst akımda bırakarak odacığı iki çıkıştan terk edebilir.
Siklonların partikül ayırma hassasiyetleri onları maden ocakları ve değirmen devrelerinde vazgeçilmez kılar.

PARÇA LİSTESİ

 

KULLANIM ALANLARI

Hidrosiklon hareketinin klasik olan teorisi, akım modeli içindeki tanelerin merkezkaç ve merkezcil kuvvete maruz bırakıldığıdır. Geliştirilmiş santrifüj kuvvet, tane büyüklüğü ve özgül ağırlığa göre ayrılan tanelerin çökme hızını arttırır.
Hidrosiklonların Kullanım Alanları
En çok kullanılan klasifikatör olup ince tane
ayırmalarında son derece elverişli olduğundan dolayı;
Kapalı devre öğütme sistemlerinde
Şlam uzaklaştırmada
İnce kum uzaklaştırmada
Koyulaştırma
İnce kömür yıkamasında
kullanım alanı bulmuştur.

MODELLER

Model dd/rpm kw Q/(m'/h) Hm (mss/mwc) Emme Çıkış